zomaar een vereniging

Arnhem/Velp en omstreken

Bij de foto:
Een zondagmiddag in de stal op De Heurne. Leden van onze vereniging geven demonstratie en verkopen ook honing. En we proberen voorbijgangers te interesseren voor de imkerij, om zo nieuwe leden te krijgen. De bijenvolken op de stal worden ook gebruikt om beginnende imkers te leren met bijen om te gaan 


“Imkersvereniging Arnhem Velp en omstreken” heeft ca. 80 leden en donateurs, waarvan ongeveer de helft actieve imkers. Ons doel is de bijenteelt in onze regio te bevorderen en onze belangen te behartigen. Dit doen wij via voorlichting en cursussen. Voor leden en donateurs organiseren we vaktechnische lezingen en geven we vier keer per jaar ons blad “de bijenstal” uit. Ook zijn er jaarlijks enkele gezelligheidsbijeenkomsten.
In 2002 is de vereniging in Arnhem (1908) gefuseerd met die in Velp (1930) onder het motto “samen hebben we meer draagvlak”. 

Bijenstallen
Wij beschikken over twee openbare bijenstallen: in het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem en bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten Veluwezoom te Rheden. In de bijenstal in het Nederlands Openluchtmuseum staan volken van imkers van onze vereniging. De leden zijn zelf verantwoordelijk voor de daar geplaatste korven en/of kasten. Vanaf begin april tot begin september elke zondagmorgen van 10.30 uur tot 12.30 uur geven leden van onze vereniging daarmee met veel enthousiasme demonstraties voor de bezoekers van het museum. De fraai gelegen bijenstal bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten is eigendom van onze vereniging; evenals de bijen. Ook op deze bijenstal demonstreren wij in het seizoen wekelijks en wel op zondag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Ook kunt u daar een potje honing kopen waarmee u direct onze vereniging financieel steunt. De bijenvolken op beide stallen gebruiken wij ook om beginnende imkers met bijen te leren omgaan.
De bijenkasten van onze imkers staan verder meestal in hun eigen tuin, maar we beschikken ook nog over een aantal andere stallen: in Arnhem in het park Angerenstein en bij de stadsboerderij De Korenmaat en in Elden bij de molen.

De Bijwerkgroep
Midden jaren 80, na de intrede van de varroamijt in Nederland, is door een aantal verontruste imkers de Bijwerkgroep opgericht. Doel is het ontwikkelen van een werkbare, natuurvriendelijke methode om een lage besmettingsgraad van de varroamijt in onze bijenvolken te realiseren. Daartoe vergaren wij informatie om onze kennis ten aanzien van de varroamijt te vergroten. Vervolgens delen we onze kennis en de door ons ontwikkelde methode met alle leden van de bijenvereniging door middel van artikelen in ons blad "de bijenstal" en het houden van voordrachten op verenigingsavonden.
Om kennis te vergaren, zowel theoretisch als praktisch, hebben wij destijds workshops gevolgd in Utrecht en bezoeken gebracht aan imkers, imkerverenigingen en bijeninstituten in Würtzburg, Bonn, Paderborn en Gent. De buitenlandse bijenliteratuur houden wij zorgvuldig bij en jaarlijks neemt een afvaardiging van de Bijwerkgroep deel aan de Apisticustag, het bijencongres in Münster.
Tot voor enige jaren was het voor de Bijwerkgroep niet noodzakelijk nog erg actief te zijn. Vanwege de problemen die de varroamijt de laatste jaren veroorzaakt (virussen) en de dreigende komst van de kleine bijenkastkever, laat de groep weer meer van zich horen. De komende jaren zal de Bijwerkgroep weer de rol spelen die ons destijds bij de oprichting voor ogen stond.

Activiteiten
De imkers van imkersvereniging Arnhem Velp en omstreken komt u regelmatig tegen bij diverse opendagen of andere activiteiten zoals:
De lammetjesdag op De Heurne.
De opendagen bij biologisch-dynamische boerderij De Wolfskuil in De Steeg.
Honing slingeren in het bezoekerscentrum Sonsbeek, beter bekend als De Watermolen.
Opendagen bij de Eldense molen. 

Arnhem/Velp en omstreken

Dieren

De NBV-afdeling 'De Immenhof' uit Dieren werd opgericht in 1942. In de jaren '50 en vroege jaren '60 hadden we zo'n 80 leden. Onze 'grootste' imker was Jan Lentink. Hij winterde jaarlijks zo'n 100 volken in. Zodra hij overleed in de jaren '80 werd zijn stal onmiddellijk opgeruimd. Andere illustere namen zijn de gebroeders Stegemann uit Spankeren, Willem Nab met zijn overwoekerde schuur aan de Noorderstraat in Dieren en Reinier van Zadelhoff uit Ellecom met zijn prachtige vierkante stal.

In het begin van de jaren '70 bouwden de postduivenvereniging en de imkersvereniging pal naast elkaar hun clubgebouwen van twee oude bouwketen, aan de Goudakkerstraat, langs de bosrand in Dieren. De beide gebouwtjes staan er nog steeds.

Ondertussen had een flinke daling van het ledental ingezet. Na de eeuwwisseling hadden we nog maar zo'n 20 leden, waarvan er misschien maar 12 actief imkerden. Daar is tot op heden weinig verandering in gekomen.

Toch zitten we niet stil, omdat we doorheen het jaar verschillende activiteiten organiseren. Zo vergaderen we twee keer per jaar, komen we twee keer per jaar bij elkaar om te snoeien en om ons gebouw en de stal te onderhouden, organiseren we bij wijze van nieuwjaarsreceptie een 'boerenkoolavond', nodigen we in het voorjaar een spreker uit - de laatste twee jaren samen met de afdeling Eerbeek - proberen we in de zomer onze stal open te stellen voor publiek met een open dag of een kennismakingsmiddag en tot slot organiseren we iedere winter weer korfvlechtochtenden op zaterdagochtend.Dieren

Contactgegevens

Bart de Coo- secretaris
Bartdecoo@bartdecoo.nl

Activiteiten

Er zijn geen activiteiten.